Ψηφιακή Υπογραφή

Αποκτήστε υπηρεσία ψηφιακής υπογραφής γρήγορα και εύκολα μέσω της online πλατφόρμας η μέσω USB token.

Η ταχεία ανάπτυξη του ίντερνετ, το ηλεκτρονικό εμπόριο, και οι συναλλαγές μας μέσω των ανοικτών δικτύων, κάνουν επιτακτική την ανάγκη της εμπιστευτικότητας. Καθώς τα δεδομένα είναι δυνατόν να αλλοιωθούν κατά τη μετάδοσή τους, είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε ότι δεν θα αποκαλυφθούν ή διατεθούν σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Η ψηφιακή υπογραφή είναι  ένα σύστημα που χρησιμοποιείται  για μεθόδους κρυπτογράφησης το οποίο χρησιμοποιείται για την απόδειξη της γνησιότητας ενός ψηφιακού μηνύματος ή εγγράφου, και ισοδυναμεί με τη χειρόγραφη υπογραφή μας.

 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Μέχρι πρόσφατα η γνησιότητα & νομιμότητα ενός εγγράφου ισοδυναμούσε ανέκαθεν με την υπογραφή ή την σφραγίδα που έφερε. Τώρα και σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Ελληνική νομοθεσία τα ηλεκτρονικά έγγραφα κάθε είδους έχουν εξομοιωθεί και τείνουν να αντικαταστήσουν τα φυσικά έντυπα έγγραφα. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται αντίστοιχα η υπογραφή του συντάκτη, καθώς και η σφραγίδα του εκδότη αντίστοιχα, να είναι “άυλα” δηλαδή ψηφιακά.

 Η ψηφιακή υπογραφή αντικαθιστά την επικύρωση των υπεύθυνων δηλώσεων ή άλλων εγγράφων και αιτήσεων μέσω ΚΕΠ ή μιας άλλης δημόσιας αρχής. Στις περιπτώσεις επομένως ψηφιακών εγγράφων, που απαιτείται να έχουν νομοθετική ισχύ αντίστοιχη των έντυπων εγγράφων, απαιτείται η χρήση της ψηφιακής υπογραφής. Η εισαγωγή της ψηφιακής υπογραφής του κατόχου του ψηφιακού εγγράφου είναι απαραίτητη για να διασφαλίζεται η νομιμότητα και η απόδειξη της ιδιοκτησίας και της ακεραιότητας του εγγράφου σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση Ψηφιακών Πιστοποιητικών.

Η Omega Systems, έχοντας χρόνια εμπειρία, τεχνογνωσία και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό εξειδικευμένο στην εγκατάσταση ψηφιακής υπογραφής, παρέχει υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες και απαιτήσεις κάθε επιχείρησης ή φορέα με τον οποίο αναπτύσσει συνεργασία. Βασικός στόχος είναι η ολιστική προσέγγιση των αναγκών του κάθε πελάτη με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων πακέτων υπηρεσιών τα οποία θα ικανοποιούν ακόμα και τις μεγαλύτερες απαιτήσεις των πελατών μας.

Μάθε Περισσότερα