ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ

Τι είναι η Ψηφιακή Υπογραφή;

 

 

H ψηφιακή υπογραφή είναι υποχρεωτική για επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου άνω των 60.000 ευρώ, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Αφορά επίσης σε ένα μεγάλο εύρος επαγγελματιών και επιχειρήσεων, όπως:

δικηγόρους και δικαστικούς (κατάθεση δικογραφιών ηλεκτρονικά)

γιατρούς και φαρμακοποιούς (ηλεκτρονική συνταγογράφηση)

συμβολαιογράφους

λογιστές και φοροτεχνικούς

Τέλος, ψηφιακή υπογραφή είναι απαραίτητο να έχουν όλες οι εταιρείες που στοχεύουν στην ασφάλεια των εγγράφων τους και των συναλλαγών τους.

Γιατί την χρειάζομαι;

 

 

H ψηφιακή υπογραφή είναι υποχρεωτική για επιχειρήσεις που θέλουν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς του δημοσίου άνω των 60.000 ευρώ, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ.

Αφορά επίσης σε ένα μεγάλο εύρος επαγγελματιών και επιχειρήσεων, όπως:

δικηγόρους και δικαστικούς (κατάθεση δικογραφιών ηλεκτρονικά)

γιατρούς και φαρμακοποιούς (ηλεκτρονική συνταγογράφηση)

συμβολαιογράφους

λογιστές και φοροτεχνικούς

Τέλος, ψηφιακή υπογραφή είναι απαραίτητο να έχουν όλες οι εταιρείες που στοχεύουν στην ασφάλεια των εγγράφων τους και των συναλλαγών τους.

Πως την αποκτώ;

 

 

Ηλεκτρονική αίτηση μέσω της Πύλης ΕΡΜΗΣ:

Συνδέεστε στην Πύλη ΕΡΜΗΣ με το Όνομα Χρήστη και τον Κωδικό Πρόσβασης που επιλέξατε κατά την εγγραφή σας.

Επιλέγετε: Πίνακας Ελέγχου → Διαχείριση Προσωπικών Ψηφιακών Πιστοποιητικών → Υποβολή

Μετάβαση σε ΚΕΠ:

Σε οποιοδήποτε ΚΕΠ της χώρας, έχοντας στην κατοχή σας τα παρακάτω απαραίτητα έγγραφα:

α) Φωτοτυπία εγγράφου ταυτοποίησης (Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατήριο).

β) Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση για την έκδοση των πιστοποιητικών.

Στην περίπτωση υπαλλήλων Δημοσίων Φορέων, απαιτείται και Βεβαίωση από τον Φορέα.