Ψηφιακή Υπογραφή

Αποκτήστε υπηρεσία ψηφιακής υπογραφής γρήγορα και εύκολα, χωρίς εγκαταστάσεις, χωρίς USB token.

Η ταχεία ανάπτυξη του ίντερνετ, το ηλεκτρονικό εμπόριο, και οι συναλλαγές μας μέσω των ανοικτών δικτύων, κάνουν επιτακτική την ανάγκη της εμπιστευτικότητας. Καθώς τα δεδομένα είναι δυνατόν να αλλοιωθούν κατά τη μετάδοσή τους, είναι απαραίτητο να διασφαλίσουμε ότι δεν θα αποκαλυφθούν ή διατεθούν σε μη εξουσιοδοτημένα άτομα.

Η ψηφιακή υπογραφή είναι  ένα σύστημα που χρησιμοποιείται  για μεθόδους κρυπτογράφησης το οποίο χρησιμοποιείται για την απόδειξη της γνησιότητας ενός ψηφιακού μηνύματος ή εγγράφου, και ισοδυναμεί με τη χειρόγραφη υπογραφή μας.

Η ψηφιακή υπογραφή αντικαθιστά την επικύρωση των υπεύθυνων δηλώσεων ή άλλων εγγράφων και αιτήσεων μέσω ΚΕΠ ή μιας άλλης δημόσιας αρχής.

Αποκτήστε σε λιγότερο από 2 ώρες ψηφιακή υπογραφή και εξοικονομήστε χρόνο από της δημοσιές υπηρεσίες.